Consell Escolar: Acta reunió 6/03/2013

Us convidem a llegir l'acta de la darrera reunió del Consell Escolar que va tenir lloc el passat 6 de Març amb el següent ordre del dia:
 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior (23/01/2013)
 2. Aprovació justificació econòmica 2012 i pressupost 2013
 3. Preinscripció curs 2013-2014
 4. Valoració setmana cultural
 5. Referent Coheducació al Consell Escolar
 6. Comenius
 7. Peticions AMPA: calçotada i torneig de bàsquet
 8. Peticions Centre a l'AMPA
 9. Informacions diverses
  1. Comissió permanent
  2. Comissió Convivència
  3. Alumnes pràctiques al centre
  4. Resposta Consorci
  5. Obres
 10. Precs i preguntes
Acta reunió 6/03/2013

Acta del Consell anterior: